หลักการถมที่ดิน

หลักของการถมที่ดินแบบ คร่าวๆ

04

ก่อนอื่นต้องทำการสำรวจตรวจสอบว่าที่ดินของเราต่ำกว่าพื้นถนนเท่าไร เพื่อจะนำมาใช้คำนวณการถมที่ดินดังต่อไปนี้

1.ถมให้สูงกว่าระดับถนนประมาณ 1 เมตร

2. ถมให้สูงกว่าระดับน้ำที่เคยท่วม

3. ถมเผื่อดินยุบตัวในอนาคต

4. ถมที่ดินใหม่ทิ้งไว้ให้ผ่านไปประมาณ 1 ฤดูฝน ดินจะยุบตัวลงประมาณ 30 – 50 เซนติเมตร

5. หลังจากดินยุบตัวลงแล้ว เมื่อเราจะสร้างบ้านก็เพิ่มดินใหม่โดยการถมหน้าดินอีกครั้งหนึ่ง

ชนิดของดินที่ใช้สำหรับถมที่

ดินถม คือ ดินที่อยู่ขั้นล่าง ลึกลงไปจากหน้าดินประมาณ 50 เซนติเมตร เป็นดินปนทรายสีน้ำตาลแดงๆ อาจจะมีดินเหนียวผสมอยู่บ้างเหมาะในการปรับระดับพื้นดินสูงขึ้น

หน้าดิน คือ ดินร่วนผสมดินเหนียว มีสีคล้ำ มีแร่ธาตุผสมอยู่เยอะ มาจากท้องนาหรือสวน เป็นดินที่มีราคาแพง จึงใช้ถมหน้าดินประมาณ 30 – 40 เซนติเมตร เพื่อใช้สำหรับปลูกต้นไม้เท่านั้น

ดินลูกรัง คือ ดินที่เหมาะสำหรับทำถนนหรือ บริเวณลานจอดรถ ในบ้าน มีลักษณะเป็นทรายผสมเกล็ดหิน มีสีแดงๆ มีความหนาแน่นสูง รับน้ำหนักได้ดี

การคำนวณดิน

เราเรียกหน่วยของดินว่า ” คิว ” มาจากคำว่า ” คิวบิกเมตร ” ตัวอย่าง : ที่ดิน 1 ตารางวา เท่ากับ 4  ตารางเมตร ถ้ามีที่ดิน 100 ตารางวา ก็เท่ากับ 400 ตารางเมตร ( ควรถมดินให้สูงกว่าพื้นถนนประมาณ 1 เมตร ) เท่ากับว่าใช้ดินถมทั้งหมด 400 ตารางเมตร x 1 เมตร = 400 คิวบิกเมตร

การคำนวณรถบรรทุก

รถบรรทุกขนดินมี ขนาด กว้าง 2.50 เมตร ยาว 6 เมตร ซึ่ง 1 เที่ยวขนดินได้จำนวณ 20 คิวบิกเมตร

แหล่งซื้อขายดินถม ควรซื้อตามแหล่งใกล้ที่จะถม เพื่อประหยัดค่าขนส่ง

ข้อควรระวัง

ควรจะระวังผู้รับเหมาใช้เศษอิฐหักหรือเศษคอนกรีตจากอาคารมาผสมปูพื้นไว้ด้านล่างแล้วนำดินมากลบ ซึ่งเมื่อเราสร้างบ้านลงบนผืนดินแล้ว จะเกิดการบดหักของเศษอิฐหรือคอนกรีตนั้นๆ ทำให้มวลดินยุบตัวลงทันที อาจเกิดอันตรายกับโครงสร้างบ้านได้

ที่มาของบทความ .. หนังสือ my home ฉับบเดือน มีนาคม