สีเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน

สีเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน 

โดยอาจาร์เอ๋-รดา พชรวิจิตรเมธี

556

เพราะบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4 ที่สัมพันธ์ใกล้ชิดกับมนุษย์ สีสันในแต่ละส่วนของบ้านจึงมีความสัมพันธ์กับผู้อยู่อาศัยไปโดยปริยาย จากประสบกาารณ์เก็บสิถิติความสำพันธ์ระหว่างสีกับตัวเลขมากกว่าสิบปี อาจารย์เอ๋ จะมาแนะนำและไขข้อข้องใจในศาสตร์ของ Numerology และ Colorstrology หรือศาสตร์แห่งสถิติและสีสัน ผ่านหนังสือ เปลี่ยนสี เปลี่ยนชีวิต

จากความมุงมั่นหวังที่อยากให้ผู้อ่านได้ใช้สีและตัวเลขวันเดือนปีเกิดของแต่ละคนอย่างถูกต้อง เพื่อใช้ทุกเรื่องราวในชีวิต ทั้งเรื่องธุรกิจ การงาน ความมั่งคั่ง ความรัก สุขภาพและการศึกษา เกิดความเปลี่ยนแปลงและประสบความสำเร็จ อย่างรวดเร็ว จึงได้คำนวณรหัสสีที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคลโดนผู้ใช้งานสามารถนำโค้ดสีประจำตัวในเรื่องที่ตนมุ่งหวังไปเลือกรหัสของสีทาบ้านได้เลย

หลังจากได้สีที่ต้องการแล้ว อาจทดลอง ทาเป็นบางจุดก่อนเช่น ประตูบ้าน ก่อนจะจะทาตามคำแนะนำตามแต่ละหัวข้อเรื่องที่ระบุในหนังสือ ผลงานเล่นนี้จึงเหมือนคัมภีร์ที่ใช้ได้จริงสำหรับทุกคนในครอบครัวจากความเชื่อที่ว่า ” คุณภาพชีวิตของครอบครัวและบรรยากาศในบ้านเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้เพียงแค่เริ่มต้นเปลี่ยนสี “

ที่มา .. หนังสือ room ฉบับเดือน มกราคม 2558