สิ่งที่ต้องคำนึงก่อนจะถมที่ดิน

สิ่งที่ควรคำนึงก่อนจะถมที่ดิน

1313การจะสร้างโครงการ หรือสร้างบ้านสร้างอาคาร หากพื้นที่นั้นมีปัญหาเกี่ยวกับระดับพื้นที่ ก็จำเป็นต้องทำการถมที่ดิน เพื่อยกระดับพื้นที่ดังกล่าว สิ่งที่เราควรคำนึงก่อนที่จะถมที่ดิน เป็นอันดับแรกคือ ระดับดินที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้นๆ และ งบประมาณการถมที่ดิน เพราะการถมที่ดินจะมีราคาค่อนค้างสูงพอสมควร ดังนั้นจำเป็นต้องคำนวณสิ่งต่างๆ ให้รอบคอบ เช่น ที่ที่เป็นบริเวณบ่อน้ำหรือแอ่งน้ำเก่า จำเป็นต้องศึกษาให้ถี่ถ้วน เพื่อไม่เกิดปัญหาดินยุบตัวในระหว่างก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เราจำเป็นต้องศึกษาบริเวณที่ดินนั้นๆว่ามีความอัดแน่นของแค่ไหนรับน้ำหนักสิ่งก่อสร้างได้มากน้อยแค่ไหน หรือ พื้นที่ ที่เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขัง พื้นที่ที่ต่ำกว่าถนน เราจำเป็นต้องหาข้อมูล ต่างๆให้ครบถ้วน เพื่อจะไม่ให้ส่งผลกระทบในภายหลัง และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือ เราต้องหาข้อมูล ผู้รับเหมาถมที่ ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในการถมที่ดิน เพื่อไม่ให้พื้นที่ ที่เราต้องการถมไม่มีปัญหาตามมาที่หลัง และ ครวเปรียบราคาของผู้รับเหมาในหลายๆ บริษัท เพื่อประหยัดงบประมาณในค่าใช้จ่าย ของเราด้วย แต่ต้องควรระวัง กลโกงของผู้รับเหมาถมที่ดิน ที่ไม่ซื่อสัตย์ ด้วยเช่นกัน

ที่มาของบทความ .. บูรพาการโยธา