ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

art_42209360

 (รูปประกอบจากgoogle)

ภาษีที่เก็บจากโรงเรือนหรือสิ่งปลูฏสร้างอย่างอื่นๆ กับที่ดิน ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูฏสร้างนั้น

คำนวณจากรายได้ต่อปีของทรัพย์สินนั้น กรณีให่เช่า เช่น การให้เช่าหอพัก บ้านพัก

อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดอัตราร้อยละ 12.5 ของรายได้ที่ได้รับต่อปี

กำหนดเส้นตายในการชำระภาษีคือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์ค่าภาษี

ผู้รับประเมิณชำระภาษีคือ ภายในเดือนกุมภาพันธ์

ค่าภาษี

ผู้รับประเมิณชำระภาษีละครั้งตามค่ารายปี

อัตราร้อยละ 12.5 ของค่ารายปี

ค่าภาษี = ค่ารายปี x 12.5%

ตัวอย่างการคำนวณ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ป้าดรุณีมีห้องให้เช่าจำนวน 20 ห้อง ราคาให้เช่าต่อห้อง คือ 2,000 บาทต่อเดือน อยากทราบว่าป้าดรุณีมีห้องให้เช่าจำนวน 20 ห้อง ราคาให้เช่าต่อห้องคือ 2,000 บาทต่อเดือน อยากทราบว่าป้าดรุณีต้องเสียภาษีโรงเรียนและที่ดินเท่าไร

วิธีคิด

ป้าดรุณีมีรายได้จากค่าเช่าบ้านต่อเดือน = 20 x 2,000 = 40,000 บาท

รายได้ค่าเช่าต่อปี 40,000 x 12 = 480,000 บาท

อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดินคิดอัตราร้อยละ 12.5 ของรายได้ที่ได้รับต่อปี

12.5/100 x 480,000 = 60,000 บาท

ป้าดรุณีต้องเสียภาษีโรงเรือน 60,000 บาท

ที่มาของบทความ…หนังสือลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไม่ยาก ฉบับบ้านพารวย