ความแตกต่างการถมที่แบบ บดอัดและไม่บดอัด

ความแตกต่างการถมที่แบบบดอัดและไม่บดอัด

การถมที่ดิน มีสองแบบ คือ แบบบดอัด กับไม่บดอัด ทั้งสองประเภทนี้มีความแตกต่างกัน หลายอย่าง คือ

3

การถมที่ดินแบบบดอัด นั้นจะสามารถ สร้างบ้านได้เร็วกว่า แบบไม่บดอัด สามารถรับน้ำหนักตัวอาคารได้มาก และไม่มีการทรุดตัวในภายหลัง แต่จะไม่เป็นที่นิยมเท่าไร เพราะจะทำให้การ ถมที่ดินมีรคาคาแพงและใช้เวลา ในการถมที่ดิน พอสมควร

การถมที่ดินแบบไม่บดอัด  การถมที่ดินแบบนี้ จะทำให้การถมที่ดินนั้นเสร็จไว แต่ไม่สามารถสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างได้ทันที ต้องรอให้ดินมีการยุบตัวลงก่อน ใช้เวลา 6 เดือนเป็นอย่างน้อย ดังนั้นวิธี จึงจำเป็นต้องคำนวณเวลา การก่อสร้างให้ดี เพื่อให้งาน ทั้งหมดเสร็จทัน เวลาที่ เจ้าของต้องการ การถมแบบไม่บดอัดเป็นที่นิยม มากเพราะใช้เวลาไม่นาน และยัง ราคาถูก อีกด้วย

การเลือกวิธีถมดิน ต้องเลือกให้เหมาะกับงานและเวลา ไม่ว่าวิธีไหนก็จะไม่สร้างปัญหาให้คุณในภายหลังได้ หากมีการวางแผนที่ดีในการถมที่ดิน บูรพาการโยธายินดีให้คำปรึษา 081-910-9333

ที่มาของบทความ … บูรพาการโยธา โทร 081-910-9333