ควรสร้างบ้านหลังถมที่ดินเลยหรือไม่

ควรสร้างบ้านหลังถมที่ดินเลยหรือไม่

98

บ้างครั้งเจ้าของพื้นที่ก็จะสงสัยว่า หลังจากถมที่ดินเสร็จแล้ว จะทำการสร้างบ้านหรือ อาคาร ได้เลยหรือไม่ ดังนั้นวันนี้จะมาตอบข้อสงสัย ว่า เราสมควร จะก่อสร้างได้ตอนไหนหลังจากการถมที่ดินเสร็จแล้ว การถมที่ดินนั้นปกติแล้ว พื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ต่ำกว่า ถนน หรือว่าพื้นที่เดิม เป็นแอ่งน้ำ บ่อน้ำ เพื่อทำการก่อสร้าง ก็จำเป็นต้องถมที่ดินเพื่อ ยกระดับพื้นที่ดินเดิม เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา น้ำท่วม หรือปัญหาต่างๆที่จะตามมาทีหลังได้ เมื่อเราทำการถมที่ดินเสร็จแล้ว เราควรจะให้พื่นที่ยุบตัวก่อนก่อสร้าง เพราะส่วนใหญ่การถมที่ดินนั้นจะมีการยุบตัวของดินภายหลัง เช่น การถมที่ขึ้นมาในระดับ 50 เซนติเมตร เมื่อเวลาผ่านไป ดินอาจยุบตัวลงมา เหลือแค่ 30 เซตติเมรต ดังนั้นก่อนตัดสิ้นใจถมที่ดิน ควรจะถมเพื่อดินยุบตัวลงมาด้วย เพื่อที่จะให้เกิดความพอดีกับความต้องการของเจ้าของที่ และการใช้งานพื้นที่ ส่วนใหญ่จะใช้ เวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อรอการยุบตัวของพื่นที่ ก่อนจะทำการก่อสร้างต่อไปเป็นอย่างน้อย ดังนั้นเจ้าของพื้นที่ควรจะต้องคำนวณเวลาการก่อสร้างดีๆเพื่อให้ การก่อสร้างเสร็จไว้ตามระยะเวลาที่ ต้องการ

ที่มาของบทความ .. บูรพาการโยธารับเหมาถมที่ดิน