ก่อนซื้อที่ดิน ควรเตรียมตัวอย่างไร

ก่อนซื้อที่ดิน ควรเตรียมตัวอย่างไร

2014-02____green_peafowl_3

( รูปภาพประกอบจาก Google )

1. ควรตรวจสอบที่ดินในพื้นที่จริงและสมควรไปดูด้วยตนเอง

2. เป็นเอกสารโฉนดที่ดินอะไร สามารถซื้อขายกันได้หรือไม่

3. ขอข้อมูลโฉนดที่จะซื้อจากสำนักงานที่ดิน ควรตรวจสอบดังนี้

– ข้อมูลขนาด ตำแหน่งตรงกับที่ดินที่ผู้ขายจะพาราไปดูหรือไม่ เจ้าของที่ดินเป็นใคร มีหน้าตาเป็นอย่างไร จะได้แน่ใจว่าคนที่ผู้ซื้อติดต่อด้วยเป็นเจ้าของที่ดินตัวจริงหรือไม่

– ตรวจสอบดูมีการปลอบโฉนดหรือไม่ และโฉนดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร โฉนดดังกล่าวมีการติดอายัดหรือไม่ และตรวจหลังโฉนดด้วยทุกครั้ง

4. ตรวจสอบหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนั้น  โดนนำเลขกำกับระวาง หรือ ส.น.3 ก. ของโฉนดที่ดินนั้นไปตรวจสอบ โดยตรวจสอบดังนี้

– ตรวจสอบกับกรมเจ้าท่า ในกรณีที่ดินอยู่ไกล้ทะเล

– ตรวจสอบกับสำนักงานปกครองท้องถิ่น ว่าถนนที่อยู่หน้าแปลงมีการขยายเขตในอนคตหรือไม่

– ตรวจสอบกับการทางพิเศษ อยู่ในแนวเวนคืนหรือไม่

– ตรวจสอบกับกรมการบินพาณิชย์ อยู่ในเส้นทางการบินหรือไม่

– ตรวจสอบกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตหรือส่วนภูมิภาค อยู่ในแนวเดินสายไฟแรงสูงหรือไม่

– ตรวจสอบกับกรมทางหลวง อยู่ในบริเวณโครงการตัดถนนหรือไม่

5. ตรวจวัดพื้นที่ก่อนซื้อที่ดินและเซ็กแนวเขตที่ดินให้ชัดเจน

6. ตรวจสอบกับผังเมืองหรือกรมโยธา ว่าห้ามก่อสร้างอาคารประเภทใดบ้าง สร้างบ้านได้หรือไม่

7. สอบถามประวัติที่ดินนั้นว่าใครเป็นเจ้าของ เป็นโฉนดที่สามารถซื้อขายได้ตามกฎหมายหรือไม่

8. หากเป็นที่ดินริมน้ำหรือริมทะเล ควรตรวจสอบระดับน้ำขึ้นลง รวมถึงตรวจสอบประวัติเรืองน้ำท่วม

9. ตรวจสอบสภาพภูมิอากาศ มีสภาพอากาศน่าอยู่อาศัยหรือไม่

10. ตรวจสอบคุณภาพของระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้าตกบ่อยหรือไม่ ประปาไหลแรงไหมและมีระบบระบายน้ำที่ดี

11. ที่ดินมีทางเข้า – ออกหรือไม่ หรือต้องใช้เส้นทางของผู้อื่น

12. ทำเลที่ตั้งและสภาพแวดล้อมโดนรวม แนวโน้ม ของการก่อสร้างอาคารโดยรอบ และสภาพแวดล้อมในอาคตว่าเหมาะสมที่จะอยู่อาศัยหรือไม่

13. เป็นพื้น ที่ที่เสี่ยงต่อการถูกเวนคืนที่ดินเพื่อทำสาธารณประโยชน์ใดหรือไม่

ที่มาของข้อมูล .. หนังสือ room ฉบับที่ 145