การส่งมอบบ้านและที่ดิน

การส่งมอบบ้านและที่ดิน

Home-for-Sale-4799

( รูปประกอบจาก Google )

ป.พ.พ มาตรา 466 ระบุว่า

” การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้ และผู้ขายส่งมอบทรัพย์สินน้อย หรือมากไปกว่าที่ได้สัญญาไซร้ ท่านว่าผู้ซื้อจะปัดเสีย หรือจะรับเอาไว้และราคาตามส่วนก็ได้ ตามแต่จะเลือก อนึ่ง ถ้าขาดตกบกพร่อง หรือล้ำจำนวนไม่เกินกว่าร้อยละห้าแห้งเนื้อที่ทั้งหมดอันได้ระบุไว้ไซร์ ท่านว่าผู้ซื้อจำต้องรับเอา และใช้ราคาตามส่วน แต่ว่าผู้ซื้ออาจจะยกเลิกสัญญาเสียได้ในเมื่อขาดตกบกพร่อง หรือล้ำจำนวนถึงขนาดซื่งหากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้เข้าทำสัญญานั้น “

หากการส่งมอบสัญญาอสังหาริมทรัพย์ไม่ตรงตามสัญญา คือมี เนื้อที่มากกว่าหรือน้องกว่าที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้ซื้อมีสิทธิ์ที่จะรับหรือ ยกเลิกสัญญาก็ได้

เช่น  ”  ในสัญญาระบุว่า บ้านมีเนื้อที่ 500 ตารางวา แต่ส่งมอบจริงมีเนื้อที่เพียง 400 ตารางวา อย่างนี้ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญาได้หรือหากตกลงรับ ก็จะได้ในราคาที่ถูกลงตามสัดส่วน ”

ในกรณีที่จำนวนเนื้อที่ที่ไม่ตรงมีถึง 5 เปอร์เซ็น ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่น้อยมาก ผู้ซื้อไม่สามารถปฎิเสธสัญญาได้ ต้องรับไว้ในราคาที่ตกลงกันตามสัดส่วน

แต่มีข้อยกเว้นอยู่ว่าหาก ผู้ซื้อรู้อยู่ก่อนทำสัญญาว่า การส่งมอบอสังหาริมทรัพย์นั้นไม่ตรงตามสัญญา แม้เพียงเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามผู้ซื้อสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนได้

เช่น ” มาริโอ้ตกลงซื้อที่ดินจากหมากเพื่อไปปลูกบ้านเป็นเนื้อที่ 500 ตารางวา ก่อนทำสัญญามาริโอ้ไปตรวจสอบที่ดิน ก่อน และพบว่า ที่ดินที่ไม่ถึง 500 ตารางวา เช่นนี้ มาริโอ้ มีสิทธิ์ไม่ทำสัญญากับหมากได้ ”

ที่มาของข้อมูล .. หนังสือ ต้องรอบคอบรอบรู้ ก่อนซื้อบ้าน โดย  มณฑล พายัพวัฒนา