การถมดิน

4

 (รูปประกอบจากบริษัทรับถมที่ดินบูรพาการโยธา)

      การถมที่ดินถือเป็นกลยุทธ์พื้นฐานเบื้องต้นในการเพิ่มพูนมูลค่าที่ดิน เพราะที่ดินที่ได้รับการถมเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นที่ดินที่พร้อมใช้ประโยชน์ หรือพูดง่ายๆ ก็คือเป็นที่ดินที่ทำประโยชน์ได้มากกว่าที่ดินที่ยังไม่ได้ถมนั่นเอง

สำหรับการดำเนินการที่เหมาะสมในการถมดิน นอกจากจะเกี่ยวข้องกับความรู้ในเรื่องเทคนิคในการถมดิน ระดับดินที่เหมาะสม และประเภทดินที่ใช้ถมแล้ว ยังรวมถึงกฎหมายที่ควบคุมการขุดดินถมดินที่จะต้องทำให้ถูกต้องและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นด้วย

ระดับดินที่เหมาะสม

ในการถมดินเพื่อที่จะนำมาใช้ประโยชน์ เช่น การสร้างบ้านหรือสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ คำถามแรกที่มักเกิดขึ้นก็คือระดับดินที่จะถมควรจะสูงต่ำมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัยในการพิจารณาดังต่อไปนี้

1.บริเวณพื้นที่นั้นมีน้ำท่วมหรือไม่ ท่วมสูงแค่ไหน อาจจะต้องสอบถามจากผู้คนแถวๆ นั้น หรือถ้าสามารถดูร่องรอยน้ำท่วมที่อยู่ตามสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ก็ยิ่งดี

2.ระดับท่อระบายน้ำและบ่อพักสูงแค่ไหน ระดับน้ำในระบบท่อระบายน้ำในพื้นที่นั้นอยู่ที่ระดับไหนสามารถสอบถามได้จากหน่วยงานราชการที่รับผิดชอบอยู่ ปกติแล้วหากระดับที่ต้องการถมอยู่ค่อนข้างสูงมักไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องการระบายน้ำ แต่ถ้าระดับของการถมค่อนข้างต่ำกว่าพื้นที่ข้างเคียงควรตรวจสอบก่อนเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าน้ำในบ้านเราสามารถระบายออกสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะได้

3.ระดับถนนหน้าบ้านและระดับดินพื้นที่ข้างเคียง ปัจจุบันมีการถมยกระดับถนนกันมาก แข่งกันถมทั้งถนนทั้งเพื่อนบ้าน ถ้าสามารถทำให้ระดับดินของเราใกล้เคียงกับพื้นที่รอบๆ ก็จะช่วยได้มาก ทั้งในแง่ความปลอดภัยของโครงสร้างรั้วและการระบายน้ำ

4.การกำหนดระดับดินถมควรปัจจัยประกอบอื่นๆ ด้วย ปกติ แล้วการถมที่ดินให้อยู่ในระดับสูงแม้มีข้อได้เปรียบ แต่ค่าถมและค่ากำแพงกันดินก็จะแพงขึ้นตามไปด้วย

ประเภทของดินถม

ในทางปฏิบัติเราสามารถแยกประเภทดินถมได้ดังนี้

     1.ดินผิว ดินประเภทนี้จะมีราคาแพง ใช้ถมดินในบ้านเพื่อปลูกต้นไม้ ปลูกหญ้า ปลูกพืชทุกชนิด หรือถมบริเวณสนามหญ้าเพื่อจัดสวนก็ได้

     2.ดินชั้น 2 ราคาของดินประเภทนี้จะต่ำกว่าดินผิว มีสาวนผสมของทรายอยู่บ้าน ปลูกต้นไม้ได้ไม่ดีนัก โดยทั่วไปนิยมนำไปถมรองพื้นทางเท้าหรือถมใต้อาคารมากกว่า

     3.ดินซีแล็ค เป็นดินที่มีราคาถูกที่สุด มีส่วนผสมของหิน กรวด ทราย หรือจะเรียกว่าดินดาน ดินประเภทนี้ไม่มีสารอินทรีย์ใดๆ เป็นประโยชน์กับต้นไม้ นิยมถมส่วนที่อยู่ใต้อาคารรอบๆบ้าน ส่วนที่เป็นโรงงานที่ต้องการยกระดับให้สูงขึ้นโดยใช้ดินรองรับ ถมเพื่อประโยชน์ในการทำให้โครงสร้างพื้นบริเวณนั้นๆ สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีขึ้น เช่น พื้นถนน พื้นโรงงาน ลานอเนกประสงค์เพื่อตากพืชผลทางการเกษตรลานตากมันสำปะหลัง ลานตากข้าวเปลือก เป็นต้น

     4.ดินอื่นๆ ก็นำมาใช้บ้างขึ้นอยู่กับการนำมาใช้ประโยชน์กับส่วนใดของอาคาร หรือหากต้องการประโยชน์กับส่วนใดของอาคาร หรือหากต้องการประโยชน์ 2 ประการกล่าวคือเพื่อการปลูกต้นไม้และยกระดับพื้นให้สูงขึ้นด้วย กรณีเช่นนี้ดินชั้น 2 จะเหมาะสมที่สุด

ที่มาของบทความหนังสือ ที่ดิน เล่น ลงทุน ทำเงิน และหากำไรอย่างชาญฉลาด