การคำนวณ ราคาถมที่ดิน คร่าวๆ

การคำนวณ ราคาถมที่ดิน คร่าว ๆ

4

( ผลงาน ถมที่ดินของ บูรพาการโยธา )

การจะถมที่ดิน จำต้องคำนึงในหลายๆเรื่องเพื่อให้การถมที่เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่ให้เกิดผลเสียตามมาทีหลัง การคำนวณ งบประมาณค่าใช้จ่ายก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สมควรต้องคำนึงถึงเป็นหลัก เพราะการถมที่ดิน นั้นมีค่าใช้จ่ายคอนข้างสูงพอสม เพื่อไม่ให้ งบประมาณในการถมที่ดินบานปลาย เราควร ศึกษาการคำนวณพื้นที่ราคา ของการถมที่ดินไว้ คิดได้คร่าวๆ คือ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูง( ขนาดพื้นที่ คูณ ความสูงที่ต้องการถม ) จะได้ปริมาณดินที่ต้องใช้ สำหรับพื้นที่ของเรา เราจำเป็นต้องเพื่อดินยุบ ไว้อีก 30 – 40 เปอร์เซต การเผื่อดินยุบตัวที่เราถมไปหลังจากบดอัดแล้ว เราควรดูพื้นที่ดินเดิมด้วยว่าเป็นดินแบบไหน ควรเผื่อเท่าไร เพื่อไม่ให้มีปัญหา ดินทรุดทีตามมาทีหลังได้

หลังจากคำวาณพื้นที่แล้วให้ดูว่า ราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมาเป็นราคาแบบไหน  เช่น คิดเป็นราคาคิว หรือว่าคิดเป็นคันรถ( รถ 10 , 6 ล้อ )  อันไหนจะคุ้มกับงบประมาณของเรา มากกว่ากัน ดังนั้นควรจะสอบถามราคา จากหลายๆที่ เพื่อเปรียบเทียบกัน จะลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นออกไป

บูรพาการโยธายินดีให้คำปรึษาเกี่ยวกับการถมที่ดิน ในทุกๆเรื่องๆ ฟรีโทร .081-910-9333